Střípky z historie

Na tomto místě se postupně budou objevovat informace z historických pramenů, které přinášely informace o obci Březina a obci Proseč. Ať se již jedná o encyklopedie, kroniky, zemské či stavovské knihy, různé šlechtické listiny, zápisy ze zastupitelstev a další prameny. Věřím, že se toho podaří najít více než dost.

 

  

 

Osvobození obcí Březina a Proseč v roce 1945

Už kolem 18. dubna 1945 bylo slyšet vzdálenou střelbu z kanónů a tanků, což nasvědčovalo tomu, že se fronta blíží k obcím Březina a Proseč. O několik dní později, dne 24. dubna, se nad obcemi objevila první sovětská letadla, která fotografovala pozice ustupující německé armády ...

 

 

 

Velký požár v roce 1901

Do dějin obou obcí se zapsal veliký požár, který vypukl na den sv. Jiří 24. dubna 1901 o 2 h. odpoledne v domě č. 24 u Dominika Kocmana. Podle vyprávění starých pamětníků, tehdy u Kocmanů škvařili sádlo na ohništi pod otevřeným komínem ...


 

 

 

Čestné občanství pro Maximiliana Schöna

Psalo se úterý, dne 1. dubna 1902. V odpoledních hodinách se, na společné sezení, schází obecní výbory (dnes zvaná zastupitelstva) obcí Březina a Proseč. Na programu jednání je několik bodů, většina se však zabývá dozvuky velkého požáru ...
 

 

 

 

Komunální volby za dob První republiky

První svobodné komunální volby v nově založeném Československu se konaly dne 5. června 1919. Konaly se ale jen v Čechách, na Moravě v části Slezska. Nevolilo se na územích, jejichž příslušnost k československému státu ještě nebyla ujasněna ...
 

 
 
 

 

Volba obecního zastupitelstva v roce 1906

Píše se 2. prosinec roku 1906 a v dopoledních hodinách se na místním obecním úřadě v Březině schází voliči k volbě obecního zastupitelstva. Starosta Alois Polák zahajuje volbu a připomíná voličům ...

 
 

 
 
 

 

Vlastivěd a moravská

Vlastivědá moravská byla vlastně jakási encyklopedie, která seznamovala na konci 19. století čtenáře s Moravou. Jedna z kníh, díl Brněnský kraj, č. 6 Brněnský okres seznamuje čtenáře i s místopisem a historií obcí Březina a Proseč.

 

 
 
 

 

První písemné zprávy

O založení obcí Březina a Proseč toho bohužel moc nevím, neexistuje jasný dokument, který by poukázal na rok či alespoň období vzniku. Jasné je to, že Březina byla založena před rokem 1365, kdy je zmíněna v jednom dokumentu, obec Proseč je pak poprvé zmíněna třicet let poté, v roce 1395.

 

 

 

Kontakt

PRO Březinu z.s. Martin Habáň
Březina 262
679 05 Křtiny
haban.martin@seznam.cz